News&Promotion
แจ้งราคาห้องพัก
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้ทางโรงแรม มีการปรับลดราคาพิเศษสำหรับลูกค้า
แจ้งราคาห้องพักช่วงไฮซีซั่น
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 มีนาคม 2566
ราคาห้องพักเทศกาลปีใหม่
เทศกาลปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม, 2565 - 2 มกราคม, 2566
แจ้งราคาห้องพักช่วงไฮซีซั่น
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน, 2565 - 30 มีนาคม, 2566
ราคาห้องพักเทศกาลลอยกระทง
เทศกาลลอยกระทง 8,9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565